Települési értéktár


Soltvadkerti Települési Értéktár tájékoztató

Városunk történelmét, nemzetiségi hagyományait, valamint jelenét tekintve számos olyan értékkel rendelkezik, mely települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozását indokolta, ezért Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2014. számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Soltvadkerti Települési Értéktár és a Soltvadkerti Települési Értéktár Bizottság megalakításáról.

Mit tekinthetünk települési értéknek?

 • Agrár- és élelmiszergazdaság: 
  az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai- beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét-, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 
 • Egészség és életmód: 
  a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • Épített környezet: 
  a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódód szellemi termékek;
 • Ipari és műszaki megoldások: 
  az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is -  szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • Kulturális örökség: 
  a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 
 • Sport:
  a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítő képesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • Természeti környezet: 
  az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • Turizmus és vendéglátás: 
  a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Soltvadkert Város közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba az önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában bárki írásban kezdeményezheti.

A javaslatot a javaslattételi lap kitöltésével kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a települési értéktárba történő felvételre irányuló javaslattétel ingyenes.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

1. a javaslattevő adatait, 
2. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
3. az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját, 
4. a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
5. szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló     levelét.

Letölthető javaslattételi lap

 

CSETTEGŐ

EZERJÓ

KREBSNÉ TUSKA ZSUZSANNA
KERAMIKUS

NAGY-PÁL ISTVÁN

REFORMÁTUS TEMPLOM


SZABADI MÓNIKA KERAMIKUS

SZAKÁCS LÁSZLÓ

SZENT KORONA CUKRÁSZDA

VADKERTI-TÓ


Richter Ilona

Soltvadkerti sváb káposztás kolbász

RECEPT

NÉMET NYELVEN ITT OLVASHATÓ:

CSETTEGŐ,  EZERJÓ KREBSNÉ TUSKA ZSUZSANNA NAGY-PÁL ISTVÁN, 
REFORMÁTUS TEMPLOM,  SZABADI MÓNIKA,  SZAKÁCS LÁSZLÓ,  SZENT KORONA CUKRÁSZDA, VADKERTI-TÓ