Hírek


 

2017. évi CL. törvény az adózásrendjéről 130. § [Adótartozással rendelkező adózók adatainak önkormányzati adóhatósági közzététele]

(1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot - természetes személyek esetében az ötvenezer forintot - elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 
Adótartozással rendelkzező CÉGEK
Adótartozással rendelkező MAGÁNSZEMÉLYEK

 


Tájékoztatás az erdők tűzvédelmi szabályairól
és a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségeiről


1-6