Hírek


Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 2020. január 06. és 2020. január 20. 

 


Soltvadkert Város Önkormányzata

 Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottsága

Hirdetmény

Soltvadkert Város Önkormányzata Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottsága a 2019. november 25-i  bizottsági ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2020. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.

A Bizottság 2.000.000,- Ft-os keretösszeg felosztásáról döntött az alábbiak szerint:

„A” típusú pályázat:

1 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 15.000,- Ft-os támogatásban,

3 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 12.000,- Ft-os támogatásban,

3 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi 10.000,- Ft-os támogatásban,

8 fő pályázót részesített 2x5 hónapon át havi   8.000,- Ft-os támogatásban,

3 fő pályázót részesített 2x5 hónapon  át havi  5.000,- Ft-os támogatásban.

1 pályázat lett érvénytelen, mivel papír alapon nem érkezett be.

„B” típusú pályázat: az idei évben nem érkezett.

Az egyéni bírálat eredményéről a pályázók elektronikus úton – az EPER-Bursa rendszeren keresztül -  értesítést kaptak.

Soltvadkert, 2019. november 25.

dr. Pozsgai Boglárka sk.
a Bizottság elnöke

 
 

 


Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tájékoztatója: ITT

 


Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

 Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.  Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Soltvadkert Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Soltvadkert, Orgona u. 3055/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésére.
 
Az ingatlan adatai:
az ingatlan 318 m2 nagyságú beépítetlen telek ÜH-1 rendezési tervi besorolással
 
A rendezési tervi besorolással kapcsolatos szabályok:
Hétvégi házas terület
14. (1) Hétvégi házas terület a Vadkerti tóhoz kapcsolódó üdülési célú létesítmények elhelyezésére szolgál, ahol az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-üdülőépület
-üdüléshez kapcsolódó ellátási és szolgáltató épületek
 
(2) A hétvégi házas terület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: (Üh-1) építési övezet
(Üh-2) építési övezet
 
(3) Hétvégi házas terület általános előírásai
a) Szintterület-sűrűség: max. 0,2
b) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre előírtak tartandók.
 
Hétvégi házas terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások
(4) (Üh-1) építési övezet
a) Telek: szélessége: : min 15,0 m
mélysége: min 25,0 m
területe: kialakult helyzet szerint, új osztás oldalhatáron álló beépítésnél: min 360 m2 , szabadon álló beépítésnél: min 550 m2
b) Beépítés módja: a kialakult helyzet szerint szabadon álló vagy oldalhatáros
c) Beépítettség: max 20%,
[1]kialakult telkeken legfeljebb 26%, de max 70m2
új üdülőépület esetén különálló tárolóépület nem építhető
d) Építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5 m
e) Zöldfelület: min 60%
f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt gyűjtés megengedett.
 
Az ingatlanért minimálisan ajánlható vételár 3 millió Ft + ÁFA összeg.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó vételi ajánlatát és az ár megjelölését
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a telek beépíthetőségéről a város településrendezési tervében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályokról meggyőződött.
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a felhívás tartalmát elfogadta
A pályázatot zárt borítékban "Ingatlan vásárlás" felirattal ellátva Soltvadkert Város Polgármesteréhez kell benyújtani (6230. Soltvadkert, Kossuth u. 6.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 11. 20. 12.00 óra.
A pályázatok bontása 2019. 11. 20-án 14.00 órakor Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala 6. sz. szobájában, amelyen a pályázó, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részt vehet.
A pályázatok elbírálása a 2019. novemberi Képviselő-testületi ülésén történik.
A pályázat nyertesével az Önkormányzat 15 napon belül adásvételi szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Soltvadkert Város Jegyzőjétől (Polgármesteri Hivatal 6. sz. szoba, tel.: 78/480-144)
Az Önkormányzat a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
Soltvadkert, 2019. november 4.
 
Dr. Viszkók Zoltán s.k.
jegyző

 


1-13