Hírek


Tájékoztató az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából
származó jövedelem utáni adókötelezettséget érintő változásról.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban:Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 9.8. pontjában foglalt, az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött, határozatlan időre szóló megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem adómentességére vonatkozó szabályt.

Tekintettel arra, hogy a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adóztatására is a föld fekvése szerinti helyi önkormányzati adóhatóság jogosult, ezért a Módtv. úgy pontosította ezt a rendelkezést, hogy a határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosultnak nem az állami adó- és vámhatóság felé, hanem az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság részére kell megtenni a kiegészítő nyilatkozatot arról, hogy a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama eléri az adómentesség feltételéül szabott időtartamot, vagyis az 5 évet.

A Módtv-ben foglalt átmeneti rendelkezés alapján ezt a szabályt a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazni lehet, vagyis amennyiben a magánszemély az idei évnek 2018. július 26-áig eltelt időszakában szerzett a tulajdonában, haszonélvezetében lévő erdőnek minősülő föld haszonbérbe adására vagy társult erdőgazdálkodásra vonatkozó, határozatlan időre szóló megállapodás alapján jövedelmet, akkor annak érdekében, hogy ezen jövedelme adómentesnek minősüljön, a kiegészítő nyilatkozatot az erdő fekvésének helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatnia.

Gazdálkodási és Adóigazgatási Csoport

 

 


A Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. megfelelve a törvényi kötelezettségeknek és a fogyasztói igényeknek ebben az évben jelentős informatikai fejlesztést valósított meg az ügyfélszolgálati rendszerén. Megtekinthető az erről szóló VIDEÓ .

 


Közlemény az Önkormányzati belterületi kerékpárút fejlesztéséről

 Soltvadkert Város Önkormányzata és a Calyisto Kft (székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11.) 2017. augusztus 22. napján kötött vállalkozási szerződést a jelenleg is folyamatban lévő belterületi kerékpárút építés munkálatainak elvégzésére. A munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje: 2018. december 31. A cég 2018. július 31. napjától felszámolási eljárás alatt áll, mely eljárás jelenlegi ismeretink szerint nem befolyásolja a soltvadkerti munkálatok befejezését. A munkák jelenleg hozzávetőleg 50 %-os készültségi foknál tartanak. A munkálatokat végző cég részére az Önkormányzat az építési napló bejegyzései, valamint a műszaki ellenőrök igazolása szerint ezen készültségi fok szerinti összeget fizette ki, a munka elvégzését követően. Ez egyébként minden esetben így történik, csak egy-egy munkafolyamat befejezése után, utólag fizeti ki az Önkormányzat a munka ellenértékét. A hét folyamán az Önkormányzat vezetése tárgyalást folytatott a felszámló biztossal, aki elmondta, hogy a Calyisto Kft fizetőképes, folytatni tudja a kivitelezést. Tájékoztatott arról is, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan együtt fog működni az Önkormányzattal és a vállalkozóval, rajta keresztül történhetnek meg a továbbiakban a kifizetések. Ez biztosítja azt is, hogy kivitelezésben érintett alvállalkozók és beszállítók a felszámolón keresztül azonnal megkapják munkájuk szerződéses ellenértékét. Amennyiben az Önkormányzat ezen garanciák ellenére nem látja biztosítottnak a munkálatok befejezését, azonnal megteszi a szükséges lépéseket, hogy sem a munkálatok, sem a nálunk lévő pályázati pénz ne kerüljön veszélybe.

Soltvadkert, 2018.augusztus 30.                           Soltvadkert Város Önkormányzata

 


1-7