PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Soltvadkert Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Soltvadkert, Orgona u. 3055/2 hrsz alatti ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan adatai:
az ingatlan 318 m2 nagyságú beépítetlen telek ÜH-1 rendezési tervi besorolással
A rendezési tervi besorolással kapcsolatos szabályok:
Hétvégi házas terület
14. (1) Hétvégi házas terület a Vadkerti tóhoz kapcsolódó üdülési célú létesítmények elhelyezésére szolgál, ahol az építési övezeti előírások figyelembevételével elhelyezhető:
-üdülőépület
-üdüléshez kapcsolódó ellátási és szolgáltató épületek
(2) A hétvégi házas terület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik: (Üh-1) építési övezet
(Üh-2) építési övezet
(3) Hétvégi házas terület általános előírásai
a) Szintterület-sűrűség: max. 0,2
b) Környezetterhelési határértékként az üdülőterületre előírtak tartandók.
Hétvégi házas terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások
(4) (Üh-1) építési övezet
a) Telek: szélessége: : min 15,0 m
mélysége: min 25,0 m
területe: kialakult helyzet szerint, új osztás oldalhatáron álló beépítésnél: min 360 m2 , szabadon álló beépítésnél: min 550 m2
b) Beépítés módja: a kialakult helyzet szerint szabadon álló vagy oldalhatáros
c) Beépítettség: max 20%,
[1]kialakult telkeken legfeljebb 26%, de max 70m2
új üdülőépület esetén különálló tárolóépület nem építhető
d) Építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5 m
e) Zöldfelület: min 60%
f) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt gyűjtés megengedett.
Az ingatlanért minimálisan ajánlható vételár 3 millió Ft + ÁFA összeg.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó vételi ajánlatát és az ár megjelölését
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a telek beépíthetőségéről a város településrendezési tervében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szabályokról meggyőződött.
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a felhívás tartalmát elfogadta
A pályázatot zárt borítékban “Ingatlan vásárlás” felirattal ellátva Soltvadkert Város Polgármesteréhez kell benyújtani (6230. Soltvadkert, Kossuth u. 6.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 11. 20. 12.00 óra.
A pályázatok bontása 2019. 11. 20-án 14.00 órakor Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala 6. sz. szobájában, amelyen a pályázó, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részt vehet.
A pályázatok elbírálása a 2019. novemberi Képviselő-testületi ülésén történik.
A pályázat nyertesével az Önkormányzat 15 napon belül adásvételi szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Soltvadkert Város Jegyzőjétől (Polgármesteri Hivatal 6. sz. szoba, tel.: 78/480-144)
Az Önkormányzat a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Soltvadkert, 2019. november 4.
Dr. Viszkók Zoltán s.k.
jegyző